Wij vragen u:

 1. Een recente pasfoto (35×45 mm) bij te sluiten, voorzien van uw naam op achterkant van de foto.
 2. Ons te machtigen voor een automatische betaling: vul dan onderstaand machtigingsformulier in en onderteken deze.
 3. € 12,50 Entreegeld en eventueel € 10,00 borg voor de badge van de toegangspoort over te maken op het rekeningnummer van TV De Mortel, t.w.: 1661.36.387.
  (Indien u graag één , of bij meerdere gezinsleden een tweede, wilt ontvangen)
  Na ontvangst van het bedrag wordt de badge z.s.m. afgegeven.


  ManVrouw


  Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die werk voor de club verrichten!
  Ieder seniorlid wordt ingedeeld in een taak. Graag één keuze maken: