De vereniging is erg blij met haar sponsors, die onmisbaar zijn om de vereniging financieel gezond te houden. De sponsordoelstelling van TV De Mortel is om tot een sponsorbijdrage te komen die noodzakelijk is om de alle gewenste activiteiten binnen de vereniging te kunnen exploiteren. De financiële middelen worden onder andere gebruikt voor:

 • Jeugdactiviteiten om de huidige jeugd betrokkenheid te geven bij de vereniging waardoor de doorstroming van jeugdlid naar seniorlid gewaarborgd is.
 • Waar nodig investeringen om veiligheid, gezondheid en welzijn te ondersteunen.
 • Verfraaiing en behoud van tennispark
 • Vervanging van materiaal en materieel

Om deze doelstellingen te realiseren heeft de sponsorcommissie de volgende taken:

 • Op een profesionele manier invulling geven aan sponsoring.
 • Identificeren en kwalificeren van potentiele sponsoren
 • communiceren binnen de vereniging over het te voeren sponsorbeleid.
 • Het vastleggen van afspraken met sponsoren middels contracten.
 • Behoud van sponsoren/ adverteerders door goed relatiebeheer.
 • Bewaken dat gemaakte afspraken met sponsoren worden gerespecteerd door het bestuur en de diverse commissies.
 • Terugkoppeling aan de sponsoren wat er met de sponsorgelden is bereikt in het 4e kwartaal van het lopende kalenderjaar.

De sponsor kan door het verstrekken van geld en/of het leveren van goederen en/of diensten geen invloed uitoefenen op het door het bestuur gevoerde beleid.