Club commisie

Het bestuur van TV De Mortel is erg blij met de inzet van de vrijwilligers in de diverse commissies.
Ze zorgen ervoor dat de activiteiten kunnen blijven draaien. Dit zijn de bestaande commissies:

*Technische Commissie/Seniorencommissie:
Organiseert alle tennisgerelateerde activiteiten voor senioren.
*Kantinecommissie:
Regelt de kantinediensten en zorgt voor op peil houden van de kantine en de voorraad.
*Sponsorcommissie:
Zorgt voor de werving en binding van sponsoren.
*Activiteitencommissie:
Organiseert alle activiteiten buiten het tennis om.
*Beachtenniscommissie:
Organiseert ieder jaar in juni een beachtennistoernooi in het centrum van De Mortel