Aanmeldingsformulier TV De Mortel

Penningmeester:
Rita Verbakel
penningmeester@tvdemortel.nl

Elk voorjaar worden contributie en lesgeld afgeschreven van de rekening. De penningmeester heeft daarvoor de volgende planning, zodat u daar rekening mee kunt houden:

Eind maart: contributie senioren

Contributie

De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributie en het inschrijfgeld vast:
*1 inschrijfgeld bij aanmelding €12,50
*2 juniorleden (t/m 17 haar) €45,- per jaar
*3 seniorleden €120,- per jaar
*4 rustende leden €20,- per jaar

 

CONTRI 3