Bestuur

T.V. De Mortel wordt geleid door een bestuur, dat gekozen wordt door de leden van de vereniging tijdens de A.V.L. in het begin van elk jaar.
In deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden, en informeert hen over de plannen voor het komende jaar.

Voorzitter: Vacature
voorzitter@tvdemortel.nl

Secretaris: Marianne van Lijssel
secretaris@tvdemortel.nl

Penningmeester: Rita Verbakel
penningmeester@tvdemortel.nl

Bestuurslid: Toon van de Laar
Bestuurslid: Jolande van Hees
Bestuurslid: Ton Crooijmans
Bestuurslid: Jeannette Penninx

De rechten en plichten van de leden en het bestuur zijn geregeld en vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Voor het huishoudelijk reglement. Voor het huishoudelijk reglement, verwijst de club u naar de secretaris van onze vereniging. Daar is een kopie van de statuten vrij opvraagbaar.