De ledenadministratie wordt verzorgd door: Monique van den Elzen.
Het e-mailadres voor inschrijven en uitschrijven is ledenadministratie@tvdemortel.nl

Aanmeldingsformulier TV De Mortel

Uitschrijven
Uitschrijven moet voor 1 december aan ons zijn doorgeven, anders ben je automatisch nog een vol jaar lid.